Reaalarvud


Arvuhulgad
Arvuhulgad
×
Arvu absoluutväärtus
Arvu absoluutväärtus
×
Arvu aste
Arvu aste
×
Arvu juur
Arvu juur
×

Protsentarvutus


Protsentarvutus
Protsentarvutus
×
Liitprotsent
Liitprotsent
×

Avaldised


Avaldised
Avaldised
×

Võrrandid ja võrratused


Võrrandid
Võrrandid
×
Võrratuse omadused
Võrratuse omadused
×
Reaalarvude piirk
Reaalarvude piirk
×
Lineaarvõrratused
Lineaarvõrratused
×
Ruutvõrratused
Ruutvõrratused
×
Ruutvõrratused_2
Ruutvõrratused_2
×
Kõrgemat järku võrratused
Kõrgemat järku võrratused
×
Murdvõrratused
Murdvõrratused
×

Vektor tasandil


Punkt ja lõik tasandil
Punkt ja lõik tasandil
×
Vektor tasandil
Vektor tasandil
×
Lin.tehted vektoritega
Lin.tehted vektoritega
×
Vektori koordinaadid tasandil
Vektori koordinaadid tasandil
×
Vektori koordinaadid otspunktide kaudu
Vektori koordinaadid otspunktide kaudu
×

Trigonomeetria


Nurgamõõt
Nurgamõõt
×
Koosinusteoreem
Koosinusteoreem
×
Trig.fn. teravnurga korral
Trig.fn. teravnurga korral
×
Trig.fn. mistahes nurga korral
Trig.fn. mistahes nurga korral
×
Siinuse_ koosinuse ja tangensi graafikud
Siinuse_ koosinuse ja tangensi graafikud
×
Nurgad_ mis on suuremad kui 360
Nurgad_ mis on suuremad kui 360
×
Trig põhiseosed
Trig põhiseosed
×
Ringjoone kaar ja sektor
Ringjoone kaar ja sektor
×
Kolmnurga lahendamine
Kolmnurga lahendamine
×
Siinusteoreem
Siinusteoreem
×

Vektorite skalaarkorrutis


Vektorite skalaarkorrutis
Vektorite skalaarkorrutis
×
Skalaarkorrutise omadused
Skalaarkorrutise omadused
×
Skalaarkorrutis koordinaatide kaudu
Skalaarkorrutis koordinaatide kaudu
×
Nurk vektorite vahel
Nurk vektorite vahel
×

Joone võrrand


Joone võrrand
Joone võrrand
×
Parabooli võrrand
Parabooli võrrand
×
Sirge võrrand. Kaks punkti
Sirge võrrand. Kaks punkti
×
Sirge võrrand. Tõus ja punkt
Sirge võrrand. Tõus ja punkt
×
Sirge võrrand. Punkt ja sihivektor
Sirge võrrand. Punkt ja sihivektor
×
Sirge üldvõrrand
Sirge üldvõrrand
×
Kahe sirge vastast. asendid
Kahe sirge vastast. asendid
×
Ül. Kahe sirge kaugus
Ül. Kahe sirge kaugus
×
Ringjoone võrrand
Ringjoone võrrand
×
Ül. Kahe sirge lõikepunkt
Ül. Kahe sirge lõikepunkt
×

Jada


Aritmeetiline jada
Aritmeetiline jada
×
Ül. aritm jada
Ül. aritm jada
×
Geomeetriline jada
Geomeetriline jada
×
Hääbuv geomeetriline jada
Hääbuv geomeetriline jada
×
Jada üldliige
Jada üldliige
×

Funktsioonid


Funktsioonid
Funktsioonid
×
Logaritmi aluse muutmine
Logaritmi aluse muutmine
×
Logaritmfunktsioon
Logaritmfunktsioon
×
Logaritmvõrrand
Logaritmvõrrand
×
Arcsin_ arccos_ arctan
Arcsin_ arccos_ arctan
×
Trig.funktsioonide lahendamine
Trig.funktsioonide lahendamine
×
Funktsiooni graafik
Funktsiooni graafik
×
Funktsiooni omadused
Funktsiooni omadused
×
Astmefunktsioon
Astmefunktsioon
×
Pöördfunktsioon
Pöördfunktsioon
×
Eksponentfunktsioon
Eksponentfunktsioon
×
Eksponentvõrrand ja -võrratus
Eksponentvõrrand ja -võrratus
×
Arvu logaritm
Arvu logaritm
×
Ül. liitprotsent
Ül. liitprotsent
×

Piirväärtus


Jada piirväärtus
Jada piirväärtus
×
Ül. jada piirväärtuse leidmine
Ül. jada piirväärtuse leidmine
×
Funktsiooni piirväärtus
Funktsiooni piirväärtus
×
Ül. funktsiooni piirväärtuse leidmine
Ül. funktsiooni piirväärtuse leidmine
×

Funktsiooni tuletis


Funktsiooni tuletis ja selle omadused
Funktsiooni tuletis ja selle omadused
×
Ül. funktsiooni tuletise leidmine
Ül. funktsiooni tuletise leidmine
×
Erinevate funktsioonide tuletised
Erinevate funktsioonide tuletised
×
Tuletise rakendused
Tuletise rakendused
×
Funktsiooni puutuja
Funktsiooni puutuja
×
Funktsiooni uurimine
Funktsiooni uurimine
×
Ekstreemumülesanne
Ekstreemumülesanne
×

Tõenäosusteooria


Klassikaline tõenäosus
Klassikaline tõenäosus
×
Geomeetriline tõenäosus
Geomeetriline tõenäosus
×
Tehted sündmustega
Tehted sündmustega
×
Kombinatoorika
Kombinatoorika
×
Newtoni binoomvalem
Newtoni binoomvalem
×
Bernoulli valem
Bernoulli valem
×

Statistika


Statistika
Statistika
×
Arvkarakteristikud
Arvkarakteristikud
×

Sirged ja tasandid ruumis


Sirged ja tasandid ruumis
Sirged ja tasandid ruumis
×
Tasandi määramine ruumis
Tasandi määramine ruumis
×

Ruumilised kujundid


Prisma
Prisma
×
Püramiid
Püramiid
×
Silinder
Silinder
×